CÔNG TY HƯNG PHÚ THÀNH ĐẠT CHỨNG CHỈ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

CÔNG TY HƯNG PHÚ THÀNH ĐẠT CHỨNG CHỈ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

        Tại Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Nhôm Hưng Phú Thành, chứng nhận hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO phiên bản 9001:2008 được cấp chứng nhận lần đầu tiên vào năm 2009. Kể từ đó, Công ty Hưng Phú Thành đã liên tục duy trì hiệu lực Chứng nhận hệ thống Quản lý chất lượng bằng việc đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài bởi các tổ chức chuyên nghiệp được ủy quyền cấp chứng nhận ISO.

         Đến năm 2015, ISO 9001:2015 đã được ban hành. Đây là phiên bản có những thay đổi quan trọng phù hợp hơn trong thời đại bùng nổ về công nghệ, điều này đặt ra một yêu cầu đối với Công ty Hưng Phú Thành cũng cần phải thay đổi để phù hợp với phiên bản mới. Vì vậy, trong năm 2018, Tổ chức C.A.S Global Việt Nam đã tiến hành đánh giá và tháng 11/2018 chính thức cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Hưng Phú Thành đạt chuẩn ISO 9001:2015.

       Công ty Hưng Phú Thành sẽ nghiêm chỉnh chấp hành, cam kết duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 để làm tốt hơn nữa quá trình kinh doanh, cải tiến sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng cao của Quý khách hàng.

  Trân trọng!

  Chứng chỉ ISO 9001:2015

   

  Close