CÔNG TRÌNH : CTY JACON VIET NAM - KCN NHƠN TRẠCH II, NHƠN PHÚ, NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH : CTY JACON VIET NAM - KCN NHƠN TRẠCH II, NHƠN PHÚ, NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Công trình lắp đặt 16 bộ cửa cuốn lá A94B

  • Liên hệ
  • 66
  • Thông tin công trình
  • Bình luận

Công trình lắp đặt 16 bộ cửa sử dụng :

Lá cửa MS94B

Motor Alibaba 700kg

Công trình cùng loại

Close